ପୁଂଷ ଭାବନା – ଚୌପଦୀ – ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

ଲେଖକ ପରିଚୟ

Blog | + ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

(ରାଗ-ଆଶାବରୀ, ତାଳ – ଖେମଟା)

ଚପଳାଙ୍ଗୀ, ଇଙ୍ଗିତେ କି, ଭଙ୍ଗୀ ଭାବ ବୁଝିବ ରେ,
ବଇରି ତେଜି ମନରୁ, ମନ କଥା ବୁଝିବ ରେ (ଘୋଷା)
ବାଜି ଶର ମରମରେ, ମନ ଘାରେ ସରମରେ
ମାରଗଣୁ ସଞ୍ଚି ରାମା, କାମ ସଙ୍ଗେ ଯୁଝିବ ରେ.
ଚପଳାଙ୍ଗୀ, ଇଙ୍ଗିତେ କି – – – – – – – – – – – ୧.
ଜୀବନରେ ଥିବ ଯେବେ, ଯୁବା କୁ ପାଇବା ଦମ୍ଭେ,
ଦଶଶିର ପ୍ରୀୟ ଦେବ, ସେବା ବାଞ୍ଛି ପାଇବ ରେ.
ଚପଳାଙ୍ଗୀ, ଇଙ୍ଗିତେ କି – – – – – – – – – – – – ୨.
ସଞ୍ଚିତ କଲା ବିଧାତା, ଧରାରେ ଏ ବିଦ୍ୟୁ ଲତା,
ଲଭିଲେ ଜୀବନେ ବାମା, ବ୍ୟୋମ ସୁଖ ପାଞ୍ଚିବ ରେ.
ଚପଳାଙ୍ଗୀ, ଇଙ୍ଗିତେ କି – – – – – – – – – – – – ୩.
ପାଞ୍ଚି କହେ ଦୀନ ଦାସ, ନାଶିବ କି କାମ ତ୍ରାସ,
ତୋଷ ଭରେ ଏ କି ହୃଦେ, ସୁଧାବାରୀ ସିଞ୍ଚିବ ରେ.
ଚପଳାଙ୍ଗୀ, ଇଙ୍ଗିତେ କି – – – – – – – – – – – – ୪.
ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
ରଥଶର୍ମା କଲୋନୀ
କୋରାପୁଟ
9124049129

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *