ମନ – ଅଧ୍ୟାପକ ପବିତ୍ର ଦାସ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ଅଧ୍ୟାପକ ପବିତ୍ର ଦାସ
ହରିଦାସପୁର, ମାର୍ଶାଘାଇ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ଅନ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପଢନ୍ତୁ

“ମନ ଫରୁଆରେ ସାଇତିଥିବା ମନଟା

ଫୁର୍ କିନା ଉଡି ହୋଇଯାଏ, ଉଡଙ୍ଗ ଛୁ…
ପଲକରେ ଓଲଟିଯାଏ,ସ୍ବର ତା’ର
ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଭାସି
ଲାଗେ ଯାଇ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ।।
ମନ ସହ ମନ,ମିଶି ହୁଏ ଏକାକାର
ଦୁଇ ଆତ୍ମାରେ ବହିଯାଏ ପ୍ରେମର ରୁଧିର
ଖାଲି ଯାହା ଡର ,ଆମ୍ନା ସାମ୍ନି ପାଇଁ !!
ବାସ୍, ତା’ପରେ ଖୋଲିଯାଏ ମୁଦ
ସବୁ ଦିଶିଯାଏ, ପରିଷ୍କାର ଭାବେ
ପ୍ରେମର ଯେତେ ଯେତେ ଅଦୃଶ୍ଯ ଗ୍ରନ୍ଥି  ।।”

HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ