ସମିଆଁ ର ଖେଳ – ଧର୍ମରାଜ ମହାମଲ୍ଲିକ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

Blog | +

ଏହି ବିଷୟଟି 6 ଜଣ ପାଠକ ପଢି ସାରିଛନ୍ତି

ମୁନୁଷ୍ ଜୀବନ ତ ଏ ପାଏନ ଫୁଟକା୍
ଯିବା କେତେବେଳେ ବି ଫାଟି
ସବୁ ତ ରହେଲା ସମିଆଁ ର ହାତେ
ଆତ୍ମା ସିନେ ଅମର ଏ ଦିହି ମିଶବା ମାଟି

ଯେତେ ବଡ଼ ହଉ ନି ଯେ ଇ ଦୁନିଆ
ତାହାକେ ହାତମୁଠା ଥି ରଖିଛେ ସମିଆଁଁ
ଯେତେଦିନ ରହେଲେ ବି ଇ ସଂସାରେ
ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ତ ତାର କୁନିଆଁଁ

ଜୀବନ ତ ଏ ଗୁଟେ ରେଳଗାଡି
ବନେ କରି  ସୋର  ରଖିଥା
ସମିଆ ସରଲେ୍ ସେ ଛାଡ଼ବା
ଷ୍ଟେସନ୍ ଇଟା ମନେ ରଖିଥା

ସମିଆ ନୁହେ ସେ ସାହେବ୍
ସପନ୍ କି ଛୁଆଦିନ ର ଖେଳ
ଏ  ଇଟା ଗୁଟେ ସୁରୁଟେ ରେଳ
ମାଡ଼ିଆସୁଛେ ଇଟା ନେ କରି ବେଳ
ସବୁ ତ ଏ ସମିଆଁ ର ଖେଳ
ସବୁ ତ ଏ ସମିଆଁ ର ଖେଳ୍…….

ଧର୍ମରାଜ ମହାମଲ୍ଲିକ
କୁଶୁର୍ଡା, ବରଗଡ଼

HTML tutorial

ଅଧିକ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡିକୁ ପଢନ୍ତୁ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments