ଇଏ ନୁହେଁ ମୋର ସେ କବିତା – ନୂତନ କୁମାର ବେହେରା

ଲେଖକ ପରିଚୟ

Blog | +

ଏହି ବିଷୟଟି 8 ଜଣ ପାଠକ ପଢି ସାରିଛନ୍ତି

ଇଏ ନୁହେଁ ମୋର ସେ କବିତା,
ଯିଏ ପଢି ପାରେ
ମୋ ହୃଦୟର ସବୁ ନୀରବତା ।
ସାରାରାତି ରଖି ମୋତେ
ଏକାନ୍ତରେ ଉଜାଗର ,
ମୋର ଯେତେ ଆଶକ୍ତି
କରି ଦିଏ ଦୂର  ।

ଇଏ ନୁହେଁ ମୋର ସେ କବିତା,
ଯିଏ ମୋର ପ୍ରତିଟି ସ୍ପନ୍ଦନର
ଏକ ଅକ୍ଷର ସତ୍ତ୍ଵା ।
ମୋ ହୃଦୟ ବୀଣାରେ ତୋଳେ ସେ
ସାତ ସ୍ଵରେ ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା,
ତା’ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଏ
ସଂସାରର ଅସାର ବେଦନା ।

ଇଏ ନୁହେଁ ମୋର ସେ କବିତା,
ଯିଏ ବୁଝି ପାରେ
ମୋ ମନର ବ୍ୟାକୁଳତା ।
ଯା ଚାଲିର ଛନ୍ଦେ
ନାଚି ଯାଏ ସାତ ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀ,
ଯା ହସର ମାଦକତାରେ
ଫୁଟା ଫୁଲ ଝରି ପଡେ ଅସୁମାରୀ  ।

ଇଏ ନୁହେଁ ମୋର ସେ କବିତା ,
ଯିଏ ଗାଇ ପାରେ
କାରୁଣ୍ୟତାର କଣ୍ଠରେ
ମୋ ସକଳ ଦୁଃଖର ବାରତା ।
ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମୁହୁର୍ତ୍ତରେ
ଯା ଆଖିରୁ ବହି ଆସେ ଶ୍ରାବଣର ଧାରା,
ଯା’ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରତିଟି ସ୍ଵପ୍ନ ଅଧୁରା ।

ଇଏ ନୁହେଁ ମୋର ସେ କବିତା ,
ଯିଏ ମୋତେ ଆଣି ଦିଏ
ଫଗୁଣରେ ଲକ୍ଷେ ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା।
ଯିଏ ପୁନେଇଁ ଚାନ୍ଦର ଚମକ ଖେଳାଇ
ପୁଲକ ଭରିଦିଏ ଅନୁରାଗେ ,
ସିଏ ପୁଣି ଆଲୋକର ଜ୍ୟୋତି ସମ
ଅମା ଅନ୍ଧାରେ ପଥ ଦେଖାଇ
ନିଏ ମୋତେ ପୁରତଭାଗେ  ।

ଇଏ ନୁହେଁ ମୋର ସେ କବିତା,
ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ତେଜିଛି
ଭୋକ ଶୋଷ ନିଦ୍ରାର ତୀବ୍ରତା ।
ରୂପସଜ୍ଜ୍ୟା ଗୁଣବତ୍ତାରେ
ଲାଗେ କିବା ମୋର କବିତା କବିତା,
ଥାଇ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କର ନିବିଡତା
ଲାଗେ  ନିକଟ ନିକଟ
ତଥାପି ତାର ମୋର ମଧ୍ୟରେ
ଅଛି ଦିଗବଳୟର ଦୂରତା ,
ଇଏ ନୁହେଁ ମୋର ସେ କବିତା  ।

ନୂତନ କୁମାର ବେହେରା
ସା/ପୋ: କୋହି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପିନ୍: ୭୫୭୦୨୩

HTML tutorial

ଅଧିକ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡିକୁ ପଢନ୍ତୁ

0 0 ରିଭିୟୁ ଗୁଡିକ
Article Rating
ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ