ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ ହେ ମହାପାତ୍ରେ – କବିତା ପଟ୍ଟନାୟକ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

କବିତା ପଟ୍ଟନାୟକ
ଖୋରଧା, ଓଡିଶା | +

Read More

ଏହି ବିଷୟଟି 6 ଜଣ ପାଠକ ପଢି ସାରିଛନ୍ତି

ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ ହେ ମହାପାତ୍ରେ
ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ
ଅନେକ ରାତିର ନିଦ ମାନଙ୍କୁ
ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହୁଏ
ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମୂହୁର୍ତ୍ତ ପାଇଁ
ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ମାନଙ୍କୁ
ପଛ କରିବାକୁ ହୁଏ
ବେରଙ୍ଗୀ ଦୁୁଃଖ ମାନଙ୍କୁ
ଶାଗୁଆ କରିବାକୁ ନକଲି
ହସଟିଏ ହସିବାକୁ ହୁଏ
ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ ମହାପାତ୍ରେ
କେଇମୁଠା ଦାନା ପାଇଁ
ଦାନ୍ତରେ ତିରଣ ଧରି
ଆଖିବୁଜି ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ
କେବେ ଯଦି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ
ଇଡିଯିବା ସମ୍ମାନରେ ଦେହ
ଥରିଉଠୁଥାଏ
ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ ହେ
ପଶୁତାର ନିଆଁ ର ଉହାଡେ
ମାତ୍ର…ମାତ୍ର ଜଣକୁ ବେଢିଥାନ୍ତି
ଅସଂଖ୍ୟ ଶାଗୁଣା
ତଥାପି ମଲା ମାଛ ପରି
ପଡିବାକୁ ହୁଏ
ଆଉ ଲୁହର ଲୁଣିଆକୁ
ଢୋକିବାକୁ ହୁଏ
ତୁମେ ବିଲକୁଲ୍ ଠିକ୍ ହେ ମହାପାତ୍ରେ
ଦିନଟିଏ ପାଇଁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଠୁ ବଳି
ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ବାକୁ ହୁଏ
ଆଉ ଝଙ୍କାଳିଆ. ବରଗଛ ତଳେ
ରାତିଠୁଁ ଆହୁରି ଅନ୍ଧାର ସହ
ଖେଳି ବାକୁ ହୁଏ
ସମୟର ସାତଶଙ୍ଖେ
ନିଜକୁ ମିଳାଇ ଝରୁଥିବା
ଝାଳ ଆଉ ରକ୍ତ ସହ
ହାତକୁ ମିଶାଇ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ
ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ ହେ ମହାପାତ୍ର
ବଦଳୁ ଥିବା ସମୟ
ସହ ବଦଳି ବାକୁ ହୁଏ. !!!


କବିତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

HTML tutorial

ଅଧିକ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡିକୁ ପଢନ୍ତୁ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments