ନିଦାଘର ରୋଷ – ଟୁକୁନା ସାହୁ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ଟୁକୁନା ସାହୁ
ସାନ୍ତରାପଲ୍ଲୀ, ଗଞ୍ଜାମ | + ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ନିଦାଘ ତାପରେ ଉତପ୍ତ ଧରଣୀ
ରହିଛି ବର୍ଷାକୁ ଚାହିଁ
ଜଳି ଉଠେ ନିତି ତାହାର ହୃଦୟ
ରୁଦ୍ର ତାପ ସହି ସହି ।

ବୃକ୍ଷରାଜି ସବୁ କରନ୍ତି କ୍ରନ୍ଦନ
ପାଇବାକୁ ମୁନ୍ଦେ ଜଳ
ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଉଡିଯାଏ ହସା
ବୁଡିଲା ବେଳକୁ ବେଳ ।

ଦିବାକର କିବା କରିଛନ୍ତି ପଣ
ବିନାଶିବା ପାଇଁ ଧରା
ଦିନୁ ଦିନ ଖାଲି ବଢେ ତାପମାତ୍ରା
ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି ଖରା

ନିଷ୍ଟୁର ମାନବ ସାଜିଛି ଦାନବ
ବୃକ୍ଷ କାଟଇ ଅଚିରେ
ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ବଢେ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି
ଢାଳନ୍ତିନି ବାରି ଧାରେ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *