ମୋ ଦୁଃଖିଧନ – ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସାହୁ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସାହୁ
ପଲମ, ନର୍ଲା, କଳାହାଣ୍ଡି | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ଅନ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପଢନ୍ତୁ

ମୋ ଦୁଃଖି ଧନ ତୁମୋ ହୃଦ ଚନ୍ଦନ,
ମୋ କୋଳର ଝୁଲଣା ତୁ ମନମୋହନ । ।

ତୁମୋ କଳା କାଞ୍ଚନ,
ତୁମୋ ବାସଚନ୍ଦନ ।
ଅନ୍ଧାର ଆକାଶେ ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ।
ମୋ ଦୁଃଖିଧନ. . . . I୧I

ଦୁଖିନୀ ଦୁଃଖ ପାଶେ।ରା ଧନ ଗଳାମାଳି,
ଅଭାଗୀ ମାଆ ହୃଦର ପ୍ରେମରଙ୍କ ଥାଳି ।
କାହ୍ନୁ ତୋରି ବିନା, ଏଇ ମନବୁଝେନା
ତୁ ଏକା ମୋ ସାହା ଭରଷା ଜାଣ ।
ମୋ ଦୁଃଖି ଧନ ତୁ ମୋ . . . . I୨I

ଶରୀର ସିନା ମୋର ଅଟେ ହୃଦୟ ତୁହି
ତୁ ଅଟୁ ଦେହ ଅଭାଗିନୀର ମୁଁ ତୋ ଛାଇ ।
ଗାଇ ବାଛୁରୀ ବିନା, ଯେହ୍ନେ ରହି ପାରେନା ।
ମାଆର ମମତା ଖୋଜେ ଯେସନ ।
ମୋ ଦୁଃଖି ଧନ ତୁ ମୋ . . . . I୩I

ତୋ ଭାବଡୋରେ ବନ୍ଧା ଆଜି ମୋର ଜୀବନ,
ତୁହି ସପନ ତୁ ଜୀବନ ତୁମୋ ସ୍ପନ୍ଦନ ।
ତୁମୋ ସୁଖଦୁଃଖ, ତୁ ମୋ ହୃଦ ପଦକ ।
ମୋ କୋଳେ ସର୍ବଦା ନେବୁ ତୁ ଜନ୍ମ ।
ମୋ ଦୁଃଖି ଧନ ତୁମୋ. . . . I୪I

ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସାହୁ
ପଲମ, ନର୍ଲା, କଳାହାଣ୍ଡି


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ