ପିଆସୀ ପଣତ – ରାଜେଶ କୁମାର ମୁଣ୍ଡ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ରାଜେଶ କୁମାର ମୁଣ୍ଡ
ଧର୍ମଗଡ, କଳାହାଣ୍ଡି | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ଅନ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପଢନ୍ତୁ

ଖୋଜିଥିଲି ଯାହା ପାଇବିକି ତାହା, କିଏ ଦେବ ତା’ମୂଲ
ସରଗ ସୁଖଟା ମିଳିବକି ଆଉ ନରକ ହିଁ ସଦା ଭଲ ।
ନୀଳାକାଶ ତଳେ ରୂପାଖରା ଜଳେ, ଭାଗ୍ୟ ନିଏ ଅବକାଶ
ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଛାଇ ଆଲୁଅରେ ହଜିଯାଏ ତନୁ ପ୍ରାସ ।

କାହା ପାଇଁ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁକି ଛଳ ନାହିଁ ବଳ ନାହିଁ
ମାଗିଲେ ବି କିଏ କ୍ଷଣିକ ଜୀବନ ଦେବନାହିଁ ଦେବନାହିଁ ।
ନେତି ନେତି ମେଘ କଜଳ ଘୁମର ମାଡ଼ିଆସେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ
ପିଆସୀ ପଣତ ଓଦା ସର ସର, ପୋଛିନେବ ଫେର ଥରେ ।

ଶିଥିଳ ଶିରାର ପାଣିରେ ପରାଣ ଆରାମରେ ଶୋଇଯିବ
ମଉଳା ଆକାଶେ ଝାଉଁଳା ଜହ୍ନଟା ଲୁଚିଲୁଚି ଉଇଁଥିବ ।
ପୁଣିଥରେ ଯଦି ଫେରିଆସେ କେବେ ଅସରନ୍ତି ଅଣସରେ
ସେଇ ଦିନ ଥିବ,ସେଇ ରାତି ଥିବ, ଏ ସୁନ୍ଦର ମହୀପରେ ।
ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ଜୀବକୋଷ ସବୁ ପ୍ରତି ପାଦେ ଗଢ଼ା ହେବ,
ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲଭେ ଆଶାୟୀ ଆତ୍ମାଟି ପୁଣିଥରେ ଚାହୁଁଥିବ ।


ରାଜେଶ କୁମାର ମୁଣ୍ଡ


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ