ପୁଅ ଚାହିଁଲାନି ମୁହଁ – ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରହରାଜ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗୋସେଇଁ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରହରାଜ
ନିରାକାରପୁର, ଖୋରଧା | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗୋସେଇଁ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରହରାଜ
ନିରାକାରପୁର, ଖୋରଧା

ସମ୍ପତ୍ତି ପେଇଁକି ବୋପାକୁ ବାଡେଇ
ଘରୁ ତଡିଦେଲା ପୁଅ
ଏ ଖବର ଦେଖି ଟିଭି ମିଡିଆରୁ
ନିଆଁ ନାଗିଯାଏ ଦିହ
ପୁଅ ନା ସେ ଗଳଗ୍ରହ ?
ଜନମ ନକରି ଏମିତି ପୁଅକୁ
ବାଞ୍ଝ ହବା ବରଂ ଶ୍ରେୟ ॥

ବୁଢା ବୟସରେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ
ଦହଗଞ୍ଜ କରେ ଯିଏ
ତାଆଠଉଁ ଶିଖି ତାଆରି ପିଲାଏ
ତାକୁ ଦେବେ ଠାଏ ଠାଏ
ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ କିଏ ?
ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ବିଧାତା ନିୟମ ଇଏ ॥


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ