ଦିଦି ହେଲେଣି ଘାଇଲା

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗୋସେଇଁ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରହରାଜ
ନିରାକାରପୁର, ଖୋରଧା | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗୋସେଇଁ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରହରାଜ
ନିରାକାରପୁର, ଖୋରଧା

ମାସେ ଚାରିଦିନ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ
ଝୁଳୁଛି ମୋବାଜ ତାଲା
ଧାରଣାରେ ବସି ଗାନ୍ଧୀ ମାରଗରେ
ଦିଦି ହେଲେଣି ଘାଇଲା
ସର୍କାର କାନଟା କାଲା
ଦଶରା, କୁଆଁର ପୁନେଇଁ ପାଳିଲେ
ଆଉଚି ଦିବାଲି ଭଲା ॥

ନକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଇ ଅଣ୍ଡର ମାଟ୍ରିକ
ବିଧାୟକ ଶୁଏ ସଭାରେ
ଆଏ, ବିଏ ପାଶ ଦିଦି ମାନଙ୍କର
ମାସକୁ ଦରମା ହଜାରେ
ରଙ୍ଗୀ ଆଈ କହେ ମଜାରେ
ୱର୍କର ମଜୁରୀ କାଇଁକି ଦେଉନା
ଯେତିକି ଚାଲିଚି ବଜାରେ ??


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ