ଅନୁତପ୍ତ ମନ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ
ତିରିଡା, ବେଗୁନିଆପଡା ବ୍ଲକ, ଗଞ୍ଜାମ | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ
ତିରିଡା, ବେଗୁନିଆପଡା, ଗଞ୍ଜାମ

ତୁମ ଓଠ ଛୁଆଁ                      ଛାତି ଛୁଇଁ ତମେ

ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସମ                       କହିଦେଲେ ଥରେ

ମୋ ପ୍ରେମ ସାତ ସପନ…       ଆମ ପ୍ରେମ ମିଛବୋଲି …

ପ୍ରୀତି ସାଗରରେ                   ରାତି ସପନରେ

ମିଶିଛି ଜହର                        ବସନ୍ତିନି ଆଉ

ଅନୁତପ୍ତେ ଭରା ମନ…           ପୀରତି ପସରା ମେଲି…


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ