କ୍ଳାନ୍ତ ପଥିକ – ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ
ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି, ଖୋରଧା, ଓଡିଶା | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ଅନ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପଢନ୍ତୁ

ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଳସେଚନ ବିଭାଜନ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

କ୍ଳାନ୍ତ ପଥିକ ମୁଁ ଜୀବନ ପଥର
ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ ପଥ,
ମୃଗତୃଷ୍ଣା ପଛେ ଧାଇଁବା ହିଁ ସାର
ମରେ ନାହିଁ ମୋର ଶୋଷ ॥

ଜୀବନ ତରୁର ନବପଲ୍ଲବକୁ
କାହିଁ ବା କରିବି ଆଶା,
ହତାଶାର ବହ୍ନି ଅଶାର ଆକାଶେ
ଜାଳଇ ଅଗ୍ନିର ଶିଖା ॥

ଡିମିରିଫୁଲର ବାସ୍ନାକୁ ଖୋଜିବା
ସିନା ବୃଥା ଅବକାଶ,
ବିନା ବସନ୍ତରେ ମଳୟ ଛୁଇଁବା
ଅଟଇ ଯେ ଉପହାସ ॥


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ