କୋଶଳୀ କବିତା – ଜାମୁ ବନାମ୍ ଲାଦାଖ୍ – ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଖୁର୍ଡିଆ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଖୁର୍ଡିଆ
ବଙ୍କିଆ, ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୋନପୁର | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

Read More

ଜାମୁ ଆରୁ ଲାଦାଖ୍ ଦୁଇଟା ବନିଛେ
ଉଠିଛେ ତିନ୍ ଶ ସତୁର୍ ,
ଇତିହାସ୍ ଆଜି ବଦଲି ଯାଇଛେ
ବିକାଶ୍ ନି ହୁଏ ଉଛୁର୍ .

ଅଖଁଡ୍ ଭାରତ୍ ବରକସ୍ ହେବା
ପାଇବେ କେତନି ସୁବିଧା,
ଗୁଟେ ଭାରତେ ଗୁଟେ ତିରଙ୍ଗା ଉଡବା
ନାଇନ ଟିକେ ବି ବାଧା.

ଗୁଟେ ଦେଶରେ ଜୁଡେଟେ ସଂବିଧାନ୍
ଲାଗୁଥିଲା ଟିକେ ଅଡୁଆ,
ସଭିଁଏ ଇହାଦେ ଗୁଟେ ମାଆଁର୍ କୁଲେ
ମାରମା ଏକାନେ ମୁଡିଆ.

ସତୁର୍ ବଛରର୍ ବନେଟେ ବିମାରି
ଇହାଦେ ଯାଇଛେ ସରି,
ସଭେ ଯାକ ଇନ ଏକାନେ ବଚଁମା
ମହମ୍ମଦ୍ ଡାକୁଁ କି ହରି.

ସାତଟା ଥିଲା ନଅଁଟା ବନଲା
କେନ୍ଦ୍ର ହୁକୁମତ୍ ରାଏଜ୍ ,
ଉପରେ ସୁକୁନ୍ ପାଉଥିବେ “ଅଟଲ”
ଇ କଥା ଶୁନି ଆଏଜ୍ .

ଆମର୍ ଜବାନ୍ ଆରୁ ନି ଖାଏ ଗୁଲି
ଅକାଲେ ନି ପଡେ ଟଲି,
ଆତଙ୍କବାଦ୍ କୁ ଜନମ୍ କଲା ଦେଶ୍
ଇହାନେ ଯାଉଛେ ଜଲି.
ଇହାନେ ଯାଉଛେ ଜଲି.


ରଚନା : ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଖୁର୍ଡିଆ

ଠିକଣା : ବଙ୍କିଆ, ବୀ.ମା.ପୁର, ସୋନପୁର,  ଦୂରଭାଷ : ୯୪୩୯୧୪୦୮୧୪


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ