ମା (ବିଶ୍ଵମାତୃ ଦିବସ) – ବାସନ୍ତୀଲତା ଜେନା

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ବାସନ୍ତୀଲତା ଜେନା
ଗାନ୍ଧୀନଗର, ନବରଙ୍ଗପୁର | + ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ମାଆ ମୋର ଅଟେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ସେ
ବିନୟୀର ମଧୁ ଭାବ
ଦିଏ ନାହିଁ ବ୍ୟଥା କା ମନରେ କେବେ
ଘର କାମେ ଲାଗି ଥିବ l 1l
ମମତା ମୟୀ ସେ କରୁଣାର ଝରା
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ
ତା କାନି ପଣନ୍ତେ ସନ୍ତାନର ସୁଖ
କେବେ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଶ୍ରେୟ l2l
ଦିନ ସାରା କାମ ତା ହାତରେ ଥାଏ
ସକାଳରୁ ରାତି ଯାଏ
ଘର ପରିବାର ସେବାରେ ସେ ଥାଏ
କେବେ ବିମୁଖ ନ ହୁଏ l 3l
ମୋ ମୁଖର ହସ ତା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ
ଫୁଲି ଉଠେ ତା ଅନ୍ତର,
ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ ମୋ ପାଖରେ
ସେତ ଅଟେ ମାଆ ମୋର l 4l
ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ବସେ
କେଶ ମୋ ଆଉଁସି ଦିଏ
କଣ ହେଲା କି ରେ ଆଦରେ ପଚାରେ
ମୁଖ ଝାଳ ପୋଛି ଦିଏ l 5l
ତାର କଥା ଶୁଣି ମୋ ହୃଦୟର ବ୍ୟଥା
କ୍ଷଣକେ ଉଭେଇ ଯାଏ
ମାଆର ପରଶ ସ୍ନେହ ବୋଳା କଥା
ସତେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଦିଏ l 6l
ଅନ୍ନ ଥାଳି ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ
ନ ଖାଇଲେ କରେ ଜିଦି
ଖୁଆଇ ଦିଏ ସେ ଆଦରରେ ମୋତେ
କୋଳ ତା ହୁଏ ମୋ ଗଦି l 7l
ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ମୋତେ
ଦୂର ହୁଏ କାଳ ଭୀତି
ମମତାର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାୟିନୀ
ମାଆ ପରା ମୋ ଏମିତି l 8l
ଲାଳନ ପାଳନ ଧାରଣ କରେ ସେ
ନିଜ ଠାରୁ ଭଲ ପାଏ
ତାର ଋଣ ସୁଝି ନ ପାରନ୍ତି କେହି
ଯୁଗ ଜନ୍ମା ଯଦି ହୁଏ l 9l
ତା ବକ୍ଷର ସୁଧା ଅମୃତ ସମାନ
ନିଜ ସୁଖ ଦେଖେ ନାହିଁ
ନିଜେ କଷ୍ଟ ସହି ଆନନ୍ଦ ସେ ଦିଏ
ମାଆ ପରି କେହି ନାହିଁ l 10l

ବାସନ୍ତୀ ଲତା ଜେନା, ଗାନ୍ଧିନଗର, ପୋଷ୍ଟ /ଜିଲ୍ଲା :ନବରଙ୍ଗପୁର
ମୋ : 8658655979

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *