ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ଭାରତ ମା – ଭାରତୀ ସାହୁ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ଭାରତୀ ସାହୁ
ଯୁନିଦା ପାଟଣା, ଦଶରଥ ପୁର, ଯାଜପୁର | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ଅନ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପଢନ୍ତୁ

ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ଭାରତ ମାଆ
ମୋ ଆଖି ଆଗରେ
ଭୋକ ବିକଳରେ
ଛଟପଟ ମୋର ଛୁଆ
ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ଭାରତ ମାଆ…..

ସହି ପାରୁ ନାହିଁ ଛୁଆ କଷ୍ଟ ଦେଖି
ସବୁ ଥାଇ ଆଜି ହେଲ ନିରିମାଖି
ପର ଦେଶେ ଯାଇ ହୋଇଲ ଗୋଲାମ
କରିଥାନ୍ତ ଯଦି ସେହି ପରିଶ୍ରମ
ମୋହରି ବୁକୁରେ ଫଳିଥାନ୍ତା ସୁନା
ଭାବିଲନି ଥରେ ଯାହା
ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ଭାରତ ମାଆ….

ଏ ଦେଶର ମାଟି ନକରି କର୍ଷଣ
ବିଦେଶୀ ଧନକୁ କଲ ଆକର୍ଷଣ
ଅଳପ କଷ୍ଟରେ ବେଶି ଅରଜି ବି
ସୁଖରେ ସୁଖରେ ଦିନ କଟାଇବି
ଏହି ଲୋଭ ଆଜି ଦୁଃଖର କାରଣ
ବୁଝିପାରୁନାହଁ କିଆଁ
ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ଭାରତ ମାଆ…..

ନିଜର ସନ୍ତାନ ବୁଝିଲେନି ମନ
ଭୁଲିଗଲେ ନିଜ ଦେଶ ସନମାନ
ଯେତେ ଚେତାବନୀ ମିଳିଲା ତୁମକୁ
ଚାହିଲନି କେବେ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖେ ଏହି ଅଳି ମୋର
ଏ ବିପଦେ ହେବେ ସାହା
ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ଭାରତ ମାଆ…..

ଭାରତୀ ସାହୁ, ମାରଫତ-ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁ, ଯୁନିଦl ପାଟଣା, ଦଶରଥ ପୁର,
ଯାଜପୁର, ମୋ -7855841101
`


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ