ଭାଗ୍ୟ ତଥା ପୌରୁଷର ପ୍ରଭାବ – ରଙ୍ଗନାଥ ରଥ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ରଙ୍ଗନାଥ ରଥ
ବରଗଡ ବ୍ରିଟ କଲୋନୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋରଧା | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ଅନ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପଢନ୍ତୁ

ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିମୁଖେ ଦୈବେ ବ୍ୟର୍ଥେ ଯତ୍ନେ ଚ ପୌରୁଷେ ।
ମନସ୍ୱିନୋ ଦରିଦ୍ରସ୍ୟ ବନାଦନ୍ୟତ୍ କୁତଃ ସୁଖମ୍ ॥

ଭାବାର୍ଥ 👉
ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟଦେବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଥା’ନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ପୁରୁଷକାର ଅର୍ଥହୀନ ହୁଏ; ସେହି ସମୟରେ ଦୁସ୍ଥ ଅଥଚ ମନସ୍ୱୀ ଜ୍ଞାନବାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିପାଇଁ ବନବାସ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ବା ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ?
🌾 🌿 🌴 🌿 🌾 🌾 🌿 🌴 🌿 🌾


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ