ଦୋଷ ନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ – ରଙ୍ଗନାଥ ରଥ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ରଙ୍ଗନାଥ ରଥ
ବରଗଡ ବ୍ରିଟ କଲୋନୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋରଧା | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ଅନ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପଢନ୍ତୁ

ଏହି ବିଷୟଟି 4 ଜଣ ପାଠକ ପଢି ସାରିଛନ୍ତି

ଅଦାତା ବଂଶଦୋଷେଣ କର୍ମଦୋଷାତ୍ ଦରିଦ୍ରତା ।
ଉନ୍ମାଦୋ ମାତୃଦୋଷେଣ ପିତୃଦୋଷେଣ ମୂର୍ଖତା ॥

ଭାବାର୍ଥ 👉
ବଂଶଗତ ଦୋଷ ହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାନ କରିପାରେ ନାହିଁ । ନିଜେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେତୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ମାତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଳନ ଅଭାବରୁ ଉନ୍ମତ୍ତଭାବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ଅଭାବରୁ ସନ୍ତାନ ମୂର୍ଖ ହୋଇଥାଏ ।


HTML tutorial
0 0 ରିଭିୟୁ
ପୋଷ୍ଟ ରେଟିଙ୍ଗ
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ