କାହାପାଇଁ ଲେଖିବି ମୁଁ ପ୍ରେମର କବିତା ନା ଅଛି ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ନା ଅଛି ମୋର ପ୍ରେମିକା ।ସ୍ଵପ୍ନେ ହେଉ ଅବା ବାସ୍ତବରେ ହେଉ ମୋ …

କବିତା – କାହାପାଇଁ ଲେଖିବି ମୁଁ ପ୍ରେମର କବିତା – ଆଶ୍ରିତ୍ ମହାପାତ୍ର ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »

କାହାପାଇଁ ଲେଖିବି ମୁଁ ପ୍ରେମର କବିତା ନା ଅଛି ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ନା ଅଛି ମୋର ପ୍ରେମିକା ।ସ୍ଵପ୍ନେ ହେଉ ଅବା ବାସ୍ତବରେ ହେଉ ମୋ …

କବିତା – କାହାପାଇଁ ଲେଖିବି ମୁଁ ପ୍ରେମର କବିତା – ଆଶ୍ରିତ୍ ମହାପାତ୍ର ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »

ସଂପର୍କଟା ଏକ ନିଆରା ଦୁନିଆ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ତାର ଭୂମିକା ।ଭଲ ପାଇବାର ଚଲା ସାଥି ସିଏ କେବେ ଆସେ ଦିଏ ଧୋକା ॥ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଡାକେ ନୂଆ …

କବିତା – ସଂପର୍କ – ଆଶ୍ରିତ୍ ମହାପାତ୍ର ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »

ଦୁନିଆ ବୁକୁରେ, ରଙ୍ଗା ଜୀବ ସର୍ବେ ସ୍ଵସ୍ଵାର୍ଥେ ଦିଅନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ।କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲରେ ବନ୍ଧୁତା ରଖନ୍ତି ତ୍ୟଜି ମାନ ଅଭିମାନ ॥ ପ୍ରେମ ଇସାରାରେ ମନ ମୋହିଥାନ୍ତିଘୃଣ୍ୟ …

କବିତା – ସ୍ଵାର୍ଥପର – ଆଶ୍ରିତ୍ ମହାପାତ୍ର ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »