ଆସରେ ଆସ ଦଉଡି ଆସ ନେଇଯିବା ଆମେ ଟିକା । ପଖାକୁ ପାଖ ଯେ ମାଡ଼ିଆସେ ସେ ରୋଗ ହେବ ଫିକା ।। ବିଦେଶୀ ରୋଗ ଧସେଇ …

ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଅସି – ଟିକା – ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »

ଆଖିରେ ତୁମର ସମ୍ମୋହନର ନିଶା କବିତା ରେ ତୁମ ସଦା ପ୍ରେମର ଭାଷା ମନରେ ତୁମର ଅସରନ୍ତି ଆଶା ରଖେନି ତୁମଠୁ କେହି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଓଠରେ ତୁମର …

ନୀରବତାର ଭାଷା – ଡଃ ମାଙ୍ଗଳିକା ମହାପାତ୍ର ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »

ଭୁଲିଯିବା କିଛି ଅତୀତ ସ୍ମୃତିକୁ ଯାହା ଦେଇଛି ଯାତନା ନୂତନ ଭାବରେ ସାଉଁଟିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ନେଇ କିଛି ସଦ୍ଭାବନା, ଇଂରାଜୀ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ନେବା ଈଶ୍ୱର ନାମେ …

ଚିରନ୍ତନି – ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »