ଏ ଆଖିକୁ ଭରଷା କରିବ କିଏ..?? କେବେ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ହସିଦିଏ କେବେ ହସୁ ହସୁ କାନ୍ଦି ଦିଏ.. ସୁନେଲି ସକାଳେ ହଳଦୀ ସ୍ନାହାନେ ମଧୂଝରା ଗୀତ …

ଏ ଆଖିକୁ ଭରସା କରିବ କିଏ – ଶିବ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »

ପ୍ରତାରଣାର ପରକୀୟା ପ୍ରିତୀକନିଆଁ ଖୋଜୁଛି କିଆ ଗୋହିରିରେ,ନିରବ ଆଖିପତାର ଅନ୍ତରାଳେ ଚୁନା ଚୁନା ମେଞ୍ଚାଏ କବିତା…… ଅଧମର ସାରୁବିଲେ ଶଙ୍ଖ ତୂରୀବାଜେ ସାଜେ ପୁଣି ସିରି ସିରି …

ଗର୍ଭିଣୀ ଆକାଶ – ପ୍ରତାପ ନାୟକ ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »

ଏକାକାର ହେଉଥାଏ ମାଟି ଓ ଆକାଶ ଅନନ୍ତ ଯୁଗର ତୃଷ୍ଣା ନେଇସୃଜିବାକୁ ସୃଷ୍ଟିର ଓମ୍ କାର ମହାମିଳନର ମୁଦ୍ରାରେ ପୁରୁଷପ୍ରକୃତି ।ଗଛଲତା ଗୁଳ୍ମସବୁ ଚମକୁଥାଏଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ସଦ୍ୟ …

କାଞ୍ଜିପାଣି ଘାଟିରେ ବର୍ଷା – ଘନଶ୍ୟାମ ମହାନ୍ତ ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »