ନିବୁଜ କୋଠରୀର ନୀରବତା ରେ ଖୋଜୁଥିଲି ତୁମକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବୁକୁ ରେ ତୁମ ମଥା ରଖି ଶୋଇବାର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ମନରେ ରଖିଥିଲି ସାଇତି କେତେ …

ନୀରବତାର କଥା – ଡକ୍ଟର ମାଙ୍ଗଳିକା ମହାପାତ୍ର ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »