ଏଇ ସହରରେ … ଅଝଟିଆ ପବନ ବହେନା ସୁରଭିତ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଆସେନା କାଗଜି ଫୁଲର ମାୟାରେ ସଭିଏଁ ବିଭୋର … ଏଠି କାଶତଣ୍ଡୀ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ …

ସହର – ଡକ୍ଟର ମାଙ୍ଗଳିକା ମହାପାତ୍ର ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »

ରବିର କିରଣେ ପୃଥିବୀ ଆମର ଅହା କି ଗରମ ଥିଲା । ତାହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ବରଷା ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଲା ।। ଶୁଖିଲା ଟାଙ୍ଗରା ନିରସ …

ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା – ଶିଶୁକବି ରୁଦ୍ରରୂପା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »