ଗରବେ କହୁଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ

ଆଲୋକ କୁମାର ଜେନାଭଦ୍ରକ, ଓଡିଶା ମାତୃଭୂମି ଯା’ର ଓଡ଼ିଶା ଅଟଇମାତୃଭାଷା ଯା’ର ଓଡ଼ିଆତଥାପି କାହିଁକି ମନରେ ଏ ଭୟକହିବାକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ॥ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇକି ଆଜି ମୁଁ ଗର୍ବିତଏ ମାଟି ମହକ ପାଇଁଓଡ଼ିଆ…