ବାପା ସ୍ଵପ୍ନ ବୁଣୁଛନ୍ତି

ଆଲୋକ ରଞ୍ଜନ ଷଡଙ୍ଗୀଗ୍ରାମ/ପୋଷ୍ଟ- ଗଣିଆପାଳି, ଜିଲ୍ଲା- ବରଗଡ଼ଦୂରଭାଷ- ୭୦୭୭୨୫୪୩୪୧ ଏବେ ଏବେ ବାପାପାଗ ଭିଡି ମୁଣ୍ଡରେଦୁଇ ପୁଙ୍ଗୁଳା ପାଦରେଭୁଗୁଲି କାଖେଇ କାଖରେବର୍ଷକର ଜୀବନ ବୁଣୁଛନ୍ତି ଜମିରେ ।ବାପା ଆଗେ ଆଗେ, ହଳ ତାଙ୍କ ପଛେ…