ଶିଶୁଗଳ୍ପ – ପିମ୍ପୁଡିର ବାହାଘର – ଅଂଶୁମାନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଦିନେ ବିଲୁଆନନା ପିମ୍ପୁଡିର ଘରକୁ ହାତୀର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଲା । ପିମ୍ପୁଡି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜିହେଲା । ତେଣୁ ସେମାନେ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ସ୍ଥିରକଲେ । ବାହାଘର ଦିନ ଆସିଲା,…

ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଓ ଶ୍ରୀଗଣେଶ – ଅଂଶୁମାନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଶିଶୁ ଗାଳ୍ପିକ : ଅଂଶୁମାନ ପଟ୍ଟନାୟକବିବେକାନନ୍ଦ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ଖୋରଧା ଦିନେ ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ କାବେରୀ ନଦୀକୂଳରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ । ସେ ବହୁତ ଗେଡା ହୋଇ ଥିବାରୁ କାବେରୀ ନଦୀ ତାଙ୍କୁ…