କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ – ଅଜାଗା ଘା – ଅରବିନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ବିଭୁ ଘଣ୍ଟେ ହେବ ସେମିତି ମୋବାଇଲ ଟାକୁ ଧରି ବସିଛି | ଲାଇକ, କମେଣ୍ଟ କାହିଁ ? ବାପା ଦି ଥରଡାକି ସାରିଲେଣି | ଏତେ ଦିନ ଧରି, ବହୁତ ମନ ଦେଇ ଗପ…

ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗେ – ଅରବିନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ଅରବିନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଟିଟିଲାଗଡ, ଦୂରଭାଷ : ୭୦୦୮୬୬୭୭୮୫ (୨୦୧୭ ର ବିଦାୟ ବେଳାରେ କବିଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରୋମନ୍ଥନ) ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗେତୁମରି କଥା,ତା ଭିତରେ ଥାଏଅନେକ ବ୍ୟଥା ।ସେହି ବ୍ୟଥା ସବୁମନେ ସୁମରିମନ ମୋଉଠୁଥିଲା ଗୁମୁରି…