ସ୍ଥାୟୀ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଏହାର ପ୍ରାକ ଆଭାଷ

ଅରୁନ୍ଧତୀ ଶ୍ଵେତପୁଷ୍ପା ପଟ୍ଟନାୟକମଙ୍ଗଳାଯୋଡି, ଖୋରଧା, ଓଡିଶା ଆଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଆଠ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା । ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଜୀବନ ବିତଉଥିବା ଆଦି-ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଆଡକୁ…