ସ୍ମୃତିରେ ମୋ ପ୍ରେମ – ଆଶିଷ କୁମାର ଦାଶ

ସାତ ଜନମର ସାଥି ହେବାପାଇଁ        ଧରିଥିଲୁ ହାତ ମୋର  ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସବୁ ସାଇତା ସପନ       ଚାଲିଗଲୁ ବହୁ ଦୂର       କରିଦେଲୁ…

ସ୍ମୃତିରେ ମୋ ପ୍ରେମ – ଆଶିଷ କୁମାର ଦାଶ

ସାତ ଜନମର ସାଥି ହେବାପାଇଁ        ଧରିଥିଲୁ ହାତ ମୋର  ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସବୁ ସାଇତା ସପନ       ଚାଲିଗଲୁ ବହୁ ଦୂର       କରିଦେଲୁ…

ଅଳସୀ କନ୍ୟା – ଆଶିଷ କୁମାର ଦାଶ

ସ୍ୱପ୍ନ ରାଇଜର ଅଳସୀ କନ୍ୟା ତୁ           ପରୀ ରାଇଜର ରାଣୀ । ଲାଜୁଆ ଆଖିରେ ଇସାରା ଦେଇ ତୁ           ମୋ…