ଆଷାଢ଼ – ଅଶୋକ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ

ଆଷାଢ ଆକାଶେ ରଙ୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଅମ୍ବର ଅମ୍ବରେ ଛିଟ ଲେପିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଳା ଘନର ରୋଷଣୀ ଆରଦିଗେ ନଭେ ବାନ୍ଧ ବୁଣୁଛି. (1) ଅଭିସାରିକାଟେ ସାଜିଣ ମୟୂରୀ ଆନନ୍ଦେ ମହୁରୀ କେତେ ଫୁଙ୍କୁଛି…

ରହିଯାରେ ରାତି – ଅଶୋକ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ

ରହିଯାରେ ରାତି ନ ପାହି ଯାଆ ତୁ ରଙ୍ଗବତୀ ରାଣ ତତେ ଦେଇଛି ରଙ୍ଗମହଲ ତା ‘ରକ୍ତାଭେ ରଂଜିତ ରମଣୀୟ ଶୋଭା ହୁଏ ଉଦ୍ଭାସିତ ରତିକାନ୍ତ ତା’ର ଆଜି ଆସିଛି (1) ରୁକ୍ଷ ହେଲା…