ଦେଶ ସେବକ – ଆୟୁଷ ଜେନା

ଝଡ଼ ,ଝଞ୍ଜା,କଣ୍ଟକିତ ବା ବନ୍ଧୁର ପଥଅଟକି ନାହିଁ ମୁଁ କେବେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁସମୂହ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେ ସମର୍ପିତଚରେଇବେତିର ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଗାଇ ।। ଗୁଳି ଗୋଳା କମାଣକୁ ଖାତିର ନ…