ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା – ବୈଜୟନ୍ତିମାଳା ରାଉତ

ସ୍ରଷ୍ଟା ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି ତୁମେ ସାରା ଜଗତର, ଶୁପ୍ତ ମନକୁ ଜାଗ୍ରତ କର ଚକ୍ରଧର ।ହା ହା କାର ଶୁଭେ ଆଜି ତୁମରି ସୃଷ୍ଟିରେ,ଚେନାଏ ହସଟେ ପାଇଁ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରେ।ଶୁଭେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁ…

ବାପା – ବୈଜୟନ୍ତୀମାଳା ରାଉତ

ବୟସର ଅପରାହ୍ନ ନ ଥିଲା ତୁମର ସରି, କାହିଁ ଝରିଗଲ ତୁମେ ଝରା ସେଫାଳିଟି ପରି।ଏତେ ଅବିଚାର କାହିଁ ମୋ ପ୍ରତି ହେଲା ,ଦୁନିଆର ସବୁ ସୁଖ ମୋ ପାଇଁ ସରିଗଲା।ବଞ୍ଚିଛି ଆଜି ମୁଁ…