ଅପେକ୍ଷା – ବାସନ୍ତୀ ପରିଡ଼ା

କାହାର ଅପେକ୍ଷା ରେ ସମୟ ସୁନ୍ଦର କାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୁ ଅପେକ୍ଷା ତତ୍ପରତତ୍ପରତା ଉଦ୍ଦୀପନା ରେ ଦିକ୍ ଦିକ୍ ଜଳେଜଳି ଜଳି ପାକ ହୁଏ ମଧୁମୟ ସ୍ନେହ…।୧। ସ୍ନେହ ବୋଳା ବନ୍ଧନରେ ପ୍ରେମ ର…