ଆର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ସମ୍ଭାର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କ ଜ୍ଞାନ ଦାନ ଶିକ୍ଷଣର l ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର ଦୂର କରି …

ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା – ବାସନ୍ତୀଲତା ଜେନା ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »

ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ l ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଉତ୍କଳୀୟ ମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା l ତାଙ୍କର ପୂଜା ପାତି ରୀତି ନୀତି …

ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ – ବାସନ୍ତୀଲତା ଜେନା ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »

ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଅତି ମନୋହର ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ l ସେ ଜଗତ ଗଢିଲେ, ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କଲେ l ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କଲେ …

ସମାଜର ସାଂପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି – ବାସନ୍ତୀଲତା ଜେନା ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »

ଜନମ ଯେପରି ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସେହି ପରି ସତ୍ୟ ଜନମ ମରଣ ମଝିରେ ଜୀଵନ ହେଉ ଥାଏ ଅସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ଥ l 1l ମାୟା …

ସତ୍ୟ ଆସେ ଛ ଖଣ୍ଡ କାଠରେ – ବାସନ୍ତୀଲତା ଜେନା ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »