ପଦୁଟିଏ ସେଇମାନଙ୍କୁ – ବିଦ୍ୟାଧର ଖଟୁଆ

ପଦୁଟିଏ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ହତ୍ୟା କରିଚାଲିଛନ୍ତିନୀରିହ ନିସ୍ପାପ ମାତୃ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଭୃଣକୁକି ଦୋଷ ତାହାର ?କ’ଣ ପାଇଁ ତା ପ୍ରତି ଏତେ ଅଭିମାନ !ତୁମେ କଣ ଜାଣ ନାହିଁଆଜିର ସମାଜେପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସଭିଏଁ…

ମାଆ – ବିଦ୍ୟାଧର ଖଟୁଆ

ଦଶ ମାସ କାଳ ଗରଭେ ଧରିଣ ଜନମ ଦିଅଇ ଯିଏମାଆ ଡାକ ସଦା ଶୁଣିବା ପାଇଁକି ମନ ତା ଆତୁର ହୁଏ ।ମାଆ ଡାକ ପରା ଅମୃତ ସମାନ ମାଆ ପରି କିଏ ହେବଦୁନିଆ…