ଶିଶୁ କବିତା – ନିଜକୁ ଚେତାଇବା – ବିଜୟ କୁମାର ଛାଟୋଇ

କୁନାକୁ କହିଲା କୁନି ନାନୀ ଆମବେଳେ ସବୁ ଋତୁମାନେ ମିଶି ଚଳୁଥିଲେ କଥା ମାନି।।ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ତାହା କେତେବେଳେ କେଉଁ ଋତୁ ଆସୁଥାଇ ବହେନି ସୁନ୍ଦର ବାଆ।। ହତାସିଆ ଲାଗେ ସବୁ ମାଟି…