ଜୟ ଗଣେଶ – ବିଶାଖା ଦେବୀ

ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ଜୟ ଗଜାନନଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ ଲମ୍ବୋଦରତୁମ ପୂଜା ଲାଗି ଚଞ୍ଚଳ ଆଜିଗାଁ ଗଣ୍ଡା ପଲ୍ଲୀ ପୁରଝଲସି ଉଠୁଛି ସହର ନଗରମଣ୍ଡିତ ତୋରଣ ସଜାଶରତ ଲଗନେ ମରତ ହସୁଛିବାଜେ କେତେ ରଙ୍ଗେ ବାଜାନୂତନ ପୋଷାକ…