ପ୍ରେମିକା – ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର

ପ୍ରିୟା ତୁଲୋ ସାଧବ ବୋହୁଏବେ କାକର ଟୋପରେ ଚାଲୁଛୁରଜନୀଗନ୍ଧା ର ତୃଷ୍ଣା ମହକେକାହା ବଗିଚାରେ ଫୁଟିଛୁ !! ତୋ ପଥଧାରେ ଚାହିଁଛି ବିଭୋରେଏକ ନିସ୍ଛଳ ଜଳାର୍ନବରେ !!ପ୍ରେମର ପରଶ ସତରେ ହରଷମନ ତ ପରଜାପତିଉଡି…

ଭାବନାରେ ପ୍ରେମିକା – ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର

ହେ ମୋର ପ୍ରିୟତମା ନାୟିକା ଆଜି ମନେ ପଡ଼ ତୁମେଦେଖିତୁମ ପ୍ରତିଛବି ବଧୂବେଶ ରୂପରେଜୀବନେ ମୋ ଅବସସ ହୋଇ ରହିଗଲା ମୋ ପ୍ରେମର ଅତୀତ !!ହେଲେ କହି ପାରିଲି ନାହିଁ ମନ କଥା ଖୋଲି…

ଭାଦ୍ରବ – ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର

ଭୋଦୁଅ ପ୍ରବେଶେ କାଶତଣ୍ଡି ହସେବିଲ ପାଟ ନଈ କୂଳେ….!!ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶ୍ୟାମଳ ଋତୁରେ କୋମଳ ଶୀତ ନଇଁ ନଇଁ ଆସେ….!!ପାହାନ୍ତି ସକାଳ ଶୀତୁଆ ଶୀତୁଆ ଝରା ସେଫାଳିର ବାସ୍ନା….!!ଦାଣ୍ଡ ଅଗଣାରେ ପ୍ରେମୀ ପାରିଜାତମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସେ….ମନ…