ତୁମେ ଗଲା ପରେ ପରେ – ବୃନ୍ଦାବନ ଜେନା

ବୃନ୍ଦାବନ ଜେନାକପ୍ତିପଦା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତୁମେ ଗଲା ପରେ ପରେଅମାନିଆ ଲୁହ ବୋଲମାନେ ନାହିଁଆଖିରେ ମୋର ନିଦ ଆସେ ନାହିଁତୁମ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ । ସବୁ କୋହ ଚାପି ମୁଁ ଦେଇଛିମୋର ଏ ଭଙ୍ଗା…

ତୁମେ ଗଲା ପରେ ପରେ..

ବୃନ୍ଦାବନ ଜେନାକପ୍ତିପଦା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତୁମେ ଗଲା ପରେ ପରେଅମାନିଆ ଲୁହ ବୋଲମାନେ ନାହିଁଆଖିରେ ମୋର ନିଦ ଆସେ ନାହିଁତୁମ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ । ସବୁ କୋହ ଚାପି ମୁଁ ଦେଇଛିମୋର ଏ ଭଙ୍ଗା…