ଜୟ ମା’ ଅମ୍ବେ । ଅମ୍ବିକେ ରୂପରେ ଦଶଭୂଜା ମାତା ନବରାତ୍ର ଧରା ପୃଷ୍ଟ…!!ଅଯୋନି ସମ୍ଭୁତା ସିଂହ ବାହିନୀ ମା’ ସଂଘାର କରନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ।। ଭଦ୍ରା,ବ୍ରହ୍ମ …

କବିତା – ଜୟ ମା’ ଅମ୍ବେ – ଛବିରାଣୀ ପତି ବିଷୟଟି ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ »