ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମାନିନୀ – ମିନାକ୍ଷୀ ପାଢୀ

ବାଟେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲା ମାନିନୀ ବାପୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ, ଖସି ପଡ଼ିଅଛି ବାଡ଼ିଟି ହାତରୁ ମହାତ୍ମା ଙ୍କ , ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଆଦରେ ଉଠାଇ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଦେଇ ଧରାଇଲା ହାତେ ସଧୀରେ, ହାତ…