ହୋଲି – ଡମ୍ବରୁଧର ବାଗ

 ସାତ ରଙ୍ଗ ସମ ସାତ ଗୁଣ ଧରି ଧାଇଁ ଆସୁଅଛି ହୋଲି । ଆସହେ ମକର ଆସ ହୋ ବଉଳ  ହେବା ଆମେ ବୋଳା ବୋଳି । କିଏ ଜାଣେ କେବେ ଆସିବ ଜୀବନେ …

କେବଳ ପୃଷ୍ଠା ବଦଳେବରଷ ନୁହଁ – ଡମ୍ବରୁଧର ବାଗ

ନା ସୁଖ ନା ଶାନ୍ତି ନା ସମୃଦ୍ଧି ମିଳୁଛିନା ମିଳୁଛି ସମ୍ମାନନା ବଦଳୁଛି ସମାଜନା ବଦଳିବଏ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବାପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ।ବାସ୍ ପୃଷ୍ଠା ପରେପୃଷ୍ଠା ସରିଯିବପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର୍ ର।ନା ଆସିଥିଲା କେବେ ନୂଆ…