କବିତା – ଥରୁଟିଏ – ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି

ଥରୁଟିଏ ମୋ ହାତରେ ହାତ ଥାପି ଦେଖଦେଖିବ ତୁମର ଅବଶୋଶ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁପୋଛିଦେବି ଆନ୍ତରିକତାର ପଣତ କାନିରସୁଖର, ଶାନ୍ତିର ବିଶ୍ୱାସର ତରାଫୁଲ ସବୁବିଛେଇ ଦେବି ଏକାନ୍ତ ନିଃଶଙ୍ଗ ତୁମ ଶୁନ୍ୟ ଅଗଣାରେଥରୁଟିଏ ହାତ…