ମା ମଙ୍ଗଳା – ଦୀପା ମହାନ୍ତି

କେଉଁ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଲେଖିବି ଲୋ ମା ଶବ୍ଦ ଜମା ପାଉନାହିଁ,ଲେଖୁଲେଖୁ ତୁମ ନାମ ଯେ ଅନେକସ୍ମରଣରେ ଆସୁଥାଇ ।। କାକଟପୁରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ସାଜିତୁଭକତ ଆପଣା କଲୁ,ଘଟଗାଁରେ ମା ତାରିଣୀ ନାମରେଭକତ ମନ…