କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ – ପାଗଳା ବୁଢା – ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି

ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଅଣିଅଙ୍କ, ଓଷକଣା, ବାଲିକୁଦା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜଣେ ୭୦ କି ୮୦ ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ । ମୁହଁରେ କେଉଁ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଭଳି ମେଂଚାଏ ଦାଢି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ କେରାଏ ପାଚିଲା ଚୁଟି । ବୃଦ୍ଧ…

ଅଣୁଗଳ୍ପ – ବଯସର ବନ୍ଧ – ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି

ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଅଣିଅଙ୍କ, ଓଷକଣା ବାଲିକୁଦା, ଜଗତସିଂହପୁର ଛୋଟବେଳେ କଥା କଥାକେ ଅନନ୍ତା କୁ ବାପା ଆକଟ କରି କୁହନ୍ତି ତୋର ବୟସ ହେଇନି ତୁ ଏଇଟା କରିପାରିବୁନି ସେଇଟା କରିପାରିବୁନି ଏମିତି ଆହୁରି…

ଅଣୁଗଳ୍ପ – ପ୍ରଥମ ଦେଖା – ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି

ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଅଣିଅଙ୍କ, ଓଷକଣା, ବାଲିକୁଦା, ଜଗତସିଂହପୁରଦୂରଭାଷ : ୭୩୭୭୫୧୦୨୫୪ ଆନିକୁ କାଲି ରାତିସାରା ନିଦ ନାହିଁ । କେତେବେଳେ ରାତି ପାହିବ ସକାଳ ହେବ ଆଉ, ସେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବ ତା ମନର…

ଅଣୁଗଳ୍ପ – ଶବଯାତ୍ରା – ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି

ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଆଣିଆଙ୍କ, ଓଷକଣାବାଲିକୁଦା, ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଶେଷରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଶବ ଯାତ୍ରା ହୁଏ । ତାଙ୍କ ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ବୁହାଇ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ, କେବେ ବଡ କେବେ ମଝିଆ…