ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ପରେ ପରେ – ଦିଲିପ୍ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ

ଭାରତ ମାତାର ଜୟ ଜୟ ଧ୍ୱନି ଶୁଭୁନାହିଁ ଆଉ ଘରେ ଘରେ ମହାନ ଭାଷଣ,ମହାନତା ସ୍ୱର ବିଲୟ ହୋଇଲା ଗଗନରେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଫେରିଗଲେ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ପରେ ପରେ ।୦। ଭାରତ…

ଏରୋପ୍ଲେନରୁ ପୃଥିବୀ – ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ

କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଦେଖିବାକୁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ରୁ ଏ ପୃଥିବୀ !   ପେନସିଲ୍ ର ସରୁମୁନ ରେ ଅଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ର ପରି କଲମର ଗାର ପରି ସରୁଆ ନଦୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର…

ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ – ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ

ଧଳା, ମଳିଛିଆ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେଦେହ ସାରା ଆଠ କି ଦଶ ଭାଙ୍ଗମୁହଁ ତାର ନୀଳ ପଡି ଫୁଲି ଗଲାଣିବୟଷ ପଚାଶ ହବ ବୋଧେହେଲେ, ଏବେବି ତା ଦେହର ନାଲିପାନ ପତୁରିଆ ରଂଗ ଟା ଦାଉ…

ପୁଣି ବର୍ଷା – ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ

କିଛି କୁହନି ଆଉ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ,ସ୍ଥିର ସମୁଦ୍ରର ଭିତିରି କଥାଅନାବଶ୍ୟକ ନୀରବତାରଅସଲ ପରିଚୟ, ବୁଝିଛିଧୀର ପାଣି କାହିଁକି ପଥର କାଟେ ? ତଥାପି ଯଦି, କହିବ କହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛତେବେ କହିଦିଅ, ହାଲ୍କା…

ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ – ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ

ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଢ଼େଙ୍କାନାଳ, ପର୍ଜଙ୍ଗଦୂରଭାଷ : ୯୯୧୬୦୬୫୮୬୬ ଧଳା, ମଳିଛିଆ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେଦେହସାରା ଆଠ କି ଦଶ ଭାଙ୍ଗମୁହଁ ତା’ର ନୀଳ ପଡି ଫୁଲି ଗଲାଣିବୟଷ ପଚାଶ ହବ ବୋଧେହେଲେ, ଏବେବି ତା ଦେହର…

ବୋଉ ଠୁଁ ଶିଖିଛି କବିତା – ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ

ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଢ଼େଙ୍କାନାଳ, ପର୍ଜଙ୍ଗଦୂରଭାଷ : ୯୯୧୬୦୬୫୮୬୬ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କଡ ଲେଉଟାଗୁରୁଣ୍ଡିବା, କଥା କହିବା, ଚାଲି ଶିଖିବାସବୁ ତୁ ଶିଖେଇଛୁ…ଶିଖେଇଛୁ ବୋଲି ତ ଦେଖ୍ ମୁଁ କେମିତିଦୌଡି ପାରୁଛି, କହି ପାରୁଛିଆଉ…