ମା ଦୁର୍ଗତୀ ନାଶିନୀ – ଦୀନବନ୍ଧୁ ପୋଇ

।।ମା ଦୁର୍ଗତୀ ନାଶିନୀ | – * * * * * * * ମାଆ ଆଜି ତୁମେ ବିଜୟିନୀ ବେଶେଉଭା ହୋଇଅଛଧରାବିପଦ ନାଶିନୀ ଶଙ୍କଟ ହାରିଣୀଆଶିର୍ବାଦ ଦେବୁ ପରା ।୧।ଧରା ଯେତେବେଳେ…

ବାପୁ – ଦୀନବନ୍ଧୁ ପୋଇ

।।ବାପୁ ।।ହେ ମହାତ୍ମା ବାପୁ ତୁମ ଜନ୍ମଦିନପାଳୁଛି ଭାରତବର୍ଷସାରା ଦେଶ ଆଜି ଝୁରି ହେଉଅଛିପାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ।୧।ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ ଜୀସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାଇ,ଭିଲେନ୍ୟୁ ସହରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କଲେତୁମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତୀ ଥୋଇ ।୨।ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହ ରେ…