ଏଇତ ଜୀବନ – ଗାୟକ କଳହଂସ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଦାଶ

କିଏ କହେ ଜୀବନଟା ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମି କେ କହେ ଜୀବନ କଣ୍ଟକିତ ବନଭୂମି,ପୁଣି କେ କହେ ଜୀବନ ପଦ୍ମ ପତ୍ରେ ଢଳଢଳ ନୀର…ହେଲେ ଏଇତ ଜୀବନ,ଯହିଁଥାଏ ହସ, ଲୁହ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଅମୃତ, ଜହର…