ଓଡ଼ିଆଣୀ ବୋହୁ – ଆଡଭୋକେଟ ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ

ମୋ ଶ୍ରାବଣୀ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଚିମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ନାଇ ଠିକ୍ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବୋହୁଟେ ସାଜିଛି ଖୁଣୀ ପାରିବେନି କେହି । ଆଡଭୋକେଟ ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ,ସଂପାଦକ -ନୀଳଚକ୍ର ପ୍ରକାଶନ, ବୋଳକଣା, ଡେଲାଙ୍ଗ, ପୁରୀ

ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ – ଆଡଭୋକେଟ ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ

ରତି ବିନା ନାରୀ ଦିଶଇ ନିରସ ଚାରିଯୁଗେ ଏହା ସତ୍ୟ, ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷେ ରତି ପ୍ରୀତି ଯାତ କହେ ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ । ଆଡଭୋକେଟ ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ,ସଂପାଦକ -ନୀଳଚକ୍ର ପ୍ରକାଶନ, ବୋଳକଣା, ଡେଲାଙ୍ଗ,…

ମୋ ପ୍ରିୟା – ଆଡଭୋକେଟ ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ

ଓଢ଼ଣା ତୁମର ବଡ ଅଳଙ୍କାରଦେଇଥିଲେ ମୁଣ୍ଡେ ତୁମେଚୋରା ଚାହାଣୀର ଲାଜୁଆ ହସଟିମୋ ମନ ସର୍ବଦା ଜିଣେ ଆଡଭୋକେଟ ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀସଂପାଦକ -ନୀଳଚକ୍ର ପ୍ରକାଶନ, ବୋଳକଣା, ଡେଲାଙ୍ଗ, ପୁରୀ

ତୁମେ – ଆଡଭୋକେଟ ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ

ତୁମେ ପାଶେ ଥିଲେଚଉଦ ଭୁବନଲାଗେ ଖାଲି ମିଠା ମିଠାମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ତରହେଲେ ହେଁ ପାଖରୁସବୁ ଲାଗେ ଫିକା ଫିକା । ଆଡଭୋକେଟ ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ,ସଂପାଦକ -ନୀଳଚକ୍ର ପ୍ରକାଶନ, ବୋଳକଣା , ଡେଲାଙ୍ଗ, ପୁରୀ ।

ଶ୍ରାବଣୀ – ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ

ତୁମେ ମୋ ଶ୍ରାବଣୀ ପ୍ରୀତି ମନ୍ଦାକିନୀତୁମେ ମୋ ରଜନୀଗନ୍ଧାତୁମପାଶେ ମୁହିଁ ଆସିଲି ଯେବେଠୁ ମନ ପଡ଼ିଗଲା ବନ୍ଧା । ସଂପାଦକ- ନୀଳଚକ୍ର ପ୍ରକାଶନ,ବୋଳକଣା, ଡେଲାଙ୍ଗ, ପୁରୀ

ପାଠ – ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ

ମନ ଲଗାଇ ପଢିଲେ ପାଠହୋଇବା ଆମେ ଜୀବନେ ଚାଟଜାଣିବା କେତେ କଥା …..ଦେଶେ ବିଦେଶେ ରଖିବା ମାନସର୍ବେ ପ୍ରଶଂସିବେ ଆମରି ଗୁଣଏକଥା ମନେ ରଖିଥା ॥୧॥ ପାଠ ଆମକୁ ଦେଖାଏ ବାଟପାଠ ବିନା ଏ…

ଖାସ୍ ତୁମ ରି ପାଇଁ କି – ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ

ମୋ କଥା ତୁମେ ଭାବୁଅଛ ସେଠିତୁମକୁ ଭାବେ ମୁଁ ଏଠିଭାବନା ଆମର ଏକା ହୋଇଗଲେକି ଦିନ ଆଉ ରାତି । ଆଡଭୋକେଟ ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ ସଂପାଦକ- ନୀଳଚକ୍ର ପ୍ରକାଶନ ବୋଳକଣା, ଡେଲାଙ୍ଗ, ପୁରୀ

ଖାସ୍ ତୁମରି ପାଇଁ କି – ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ

ତୁମେ ପାଶେ ଥିଲେ କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦକେ କରି ପାରିବ କଳିତୁମ ହାତ ସ୍ପର୍ଶ ମୋ ଦେହେ ବାଜିଲେମନ ପଡଇ ଉଛୁଳି ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ ବୋଳକଣା, ଡେଲାଙ୍ଗ, ପୁରୀ