ପ୍ରତାରଣା – କମଳାକାନ୍ତ ଜେନା

ଅନେକ ବୈଶାଖ ବାହୁଡ଼ିଛି ଏଇ ବାଟେଶୁଖାଇ ପାରିନି ନୟନୁ ଲୋତକ ଧାର,ଶ୍ରାବଣ ଶେଷରେ ଶୋଷରେ ଯାଇଛି ଫେରିମେଣ୍ଟିନାହିଁ ତୃଷ୍ଣା ଅଭିଶପ୍ତ ଚାତକର । ଏବେ ବି ଜଳୁଛି ପ୍ରତାରଣା ରଡ଼ ନିଆଁଜାଲିଥିଲ ଯାହା ଦିନେ…