ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣୟ – କାବ୍ୟରୂପା ମଞ୍ଜୁବାଳା

କବିତା କାନନେ କର୍ଣ୍ଣିକା ଚାଳନେ କଲି ଯେବେ ମଧୁପାନ, ତୁମ ପଦାବଳୀ କୁଞ୍ଜ ରାଗକଳି ତୋଳିଦେଲା ପଦ୍ମ ବନ। ୧ ପ୍ରଥମ ସପନ ପ୍ରଣୟ ଗୋପନ ଅଭୁଲା ଆବେଗ ପଦ ଚଳିଲା କଲମ ରଚିଲା…

ଯକ୍ଷରାଜାର ଘର – କାବ୍ୟରୂପା ମଞ୍ଜୁବାଳା

ଚିତ୍ର ତୁମର ଦେଖିଲେ କୁମରଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ଝରେ,ଝରାପତର ବି ରହି ରହି ଝରେବସି ଥିଲେ ତା ପାଶରେ।୧ ଆଖିରେ ତୁମର ଲକ୍ଷେ ଜୁଆରଗଭୀରତା ସାଗରର,ହୃଦୟ ସ୍ବଚ୍ଛ ମାନସରୋବରଯକ୍ଷରାଜାର ଘର।୨ଋତୁପତି ଯତି ହୋଇ ସ୍ଥିରମତିପୁଷ୍ପ ପରାଗ…